HOME / News / "Gangwanpornsiri" family donated THB 1,500,000 to restore The Crocodile pond [04.05.2014]

"Gangwanpornsiri" family donated THB 1,500,000 to restore The Crocodile pond [04.05.2014]


วันที่ 28/12/2561


"Gangwanpornsiri" family donated THB 1,500,000 to restore The Crocodile pond. They donated the fund to Phra Udonkanarak, The assistance abbot to help with the cost.


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม